Trà Shan Tuyết Thượng Hạng

Mã sản phẩm:

Tiêu chuẩn:

Đóng gói:

Giá bán: