Khay Trà Tre

Ngày nay, đời sống xã hội phát triển làm người ta quên đi nhiều giá trị thực của cuộc sống. Để sống lại không gian thưởng trà truyền thống đang dần mai một, cũng như quyết tâm đưa văn hóa trà về giá trị ban đầu của nó, Đệ Nhất Trà mang tới những khay trà tre độc đáo, sang trọng và đẳng cấp. Đây chính là một yếu tố quan trọng đưa văn hóa trà Việt vươn tầm thế giới.

Danh mục: